Unikátní soutěž v logickém uvažování je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je to soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Do soutěže se letos v kategorii C (studenti středních škol) zaregistrovalo 14 936 řešitelů. Naši školu se ctí a odvahou poprat se s netypickými úlohami reprezentovali Viktorie Schidlová 1. A, Adéla Wagnerová 1. A, Barbora Tylingerová 1. B, Jiří Reindl 2. B a Roman Vyskočil 4. B. Všichni účastníci dosáhli pěkného umístění.


Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.


Mgr. Kateřina Manová
OVVP