Dne 28. 4. 2022 proběhla akce s názvem „Darování krve“, kdy se přihlásilo 13 zájemců, přičemž někteří byli nuceni své první dárcovství v tomto termínu ze zdravotních důvodů odložit, takže se nakonec akce účastnilo 9 plnoletých žáků 3. ročníku. Tato skupina byla složena jak ze žáků z internátu, tak i žáků pražských. Pro všechny to byl neobyčejný zážitek, neboť darovali plnou krev poprvé v životě. Také většina z dárců poprvé v životě zjistila svou krevní skupinu. Akce proběhla velmi úspěšně, neboť jen jeden z dárců nebyl ze zdravotního důvodu lékařkou doporučen k plnému odběru krve. Všichni byli velmi stateční, a i když se v jednom případě stalo, že po darování krve musely vypomoci s náhlou slabostí zdravotní sestry, tak si všichni odnesli nejen zážitek, ale hlavně nastoupili velmi potřebnou a ceněnou celoživotní cestu dárce, která zachraňuje lidské životy. A díky tomu jim patří velké poděkování a respekt.

Vychovatel Mgr. Holý Vilém

darovani krve 01web

darovani krve 02webdarovani krve 04webdarovani krve 03web