V období březen – duben školního roku 2021/2022 proběhla olympiáda z ruského jazyka, které se zúčastnilo 13 žáků 1. – 3. ročníku SPŠ Praha. Žáci splnili písemnou a ústní část této jazykové soutěže a prokázali skvělé znalosti reálií, překladu a slovní zásoby.


Vítězové naší olympiády:

  1. místo: Julián Sidun, 3. B
  2. místo: Anita Dobešová, 3. B, Matěj Ponikelský, 3. B, Adéla Wagnerová, 1. A.
  3. Marko Božič, 3. B, Andrea Kostečková, 1. A, Eliška Plicková, 2. A, Nikola Pokorná, 3. B, Anna Steckerová, 1. A.


Děkujeme všem za účast a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů😊.

Vaše vyučující PaedDr. Jana Černá a Mgr. Táňa Pavlová

 

olympiada RJ 01 web