Rodiče, prarodiče, sourozenci i přátelé přišli 25. května v odpoledních hodinách podpořit čerstvé absolventy naší školy. Proběhlo vyřazení maturantů, které organizoval a moderoval pplk. Mgr. Josef Dobsa. Slavnostní akce se zúčastnil statutární zástupce ředitele školy plk. Mgr. Radek Marcín a čestní hosté plk. JUDr. David Fulka (náměstek policejního prezidenta pro lidské zdroje, informační a komunikační technologie a inovace), plk. Mgr. Jiří Fejfar (ředitel útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy), mjr. Mgr. Petr Hudeček (vedoucí odboru Školního policejního střediska hl. města Prahy) a Mgr. Bc. Václav Jarý (vedoucí oddělení policejního vzdělávání odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra). V hlavním sále vzdělávacího centra žáci převzali z rukou statutárního zástupce ředitele odznak absolventa školy a od třídních učitelů maturitní vysvědčení. Celá akce byla provázena skvělou náladou a humorným nadhledem moderátora. Nechyběla ani nostalgická nálada, a to především ze strany třídních učitelů.
Absolventům přejeme mnoho štěstí v dalším studiu, osobním i profesním životě a těšíme se na opětovná setkání, třeba i v řadách policie ČR.

 

Veškeré fotografie z proběhlé akce si můžete prohlédnout zde

Slavnostni vyrazeni maturantu 25 5 2022 web 02