21. června 2022 jsme se společně s kolegou pplk. Josefem Černým a výběrem žáků naší 3. A a 3. B v příjemných 25 stupních podíleli na organizaci Testu odolnosti v Kokořínském údolí, kam jsem byl jako dlouholetý organizátor této akce pozván. Extrémní závod zejména elitních pětičlenných policejních týmů, ale i hasičů a záchranářů nabízí náhled do akce, záchrany života a zdraví, ale i pořádnou porci běhu rovnající se půlmaratonu. Musím říci, že vedle nostalgických vzpomínek u mě převládala pýcha nad žáky, kteří byli chváleni ze všech stran. Setkání ostřílených policejních borců s možnou budoucí policejní omladinou dopadl na výbornou a všichni jsme si odnesli spoustu zážitků. Věřím, že jde o začátek dlouholeté spolupráce. Závěrečné poděkování směřuje jak ke skvělým žákům, tak i k bezchybným organizátorům z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

pplk. Mgr. Josef Dobsa

 

odolnost web 1odolnost web 2

odolnost web 3odolnost web 4

odolnost web 5odolnost web 6

odolnost web 7odolnost web 8

odolnost web 9odolnost web 10odolnost web 11

odolnost web 12odolnost web 13odolnost web 14

odolnost web 16odolnost web 17odolnost web 18