V pondělí 20. června se třída 2. B se svou vyučující dějepisu Mgr. Lenkou Vyorálkovou a třídní učitelkou Mgr. Evou Čížovou vydala na historickou exkurzi po staré Praze. Cílem našeho výletu bylo projít Královskou cestu od Prašné brány až po Pražský hrad a zpracovat ve skupinkách pracovní listy. Hned na začátku nás nemile překvapila bouřka a silný déšť, načež jsme byli nuceni najít si přístřeší v jednom z podloubí u Staroměstského náměstí. Počasí se ale naštěstí zanedlouho umoudřilo a mohli jsme se vydat na další cestu. Místa jako Karlův most či Kampa jsou všem velmi známá, ale nikdy neomrzí. Zámecké schody nám některým daly trošku zabrat, ale námaha se vyplatila, měli jsme i příležitost zhlédnout výměnu hradní stráže. Akce se velmi vydařila také díky paní učitelce Vyorálkové, která naše toulky Prahou obohacovala o zajímavý výklad z kulturně-historické oblasti.


Třída 2. B

Královská cesta 01Královská cesta 02

Královská cesta 04Královská cesta 03