Dne 15. 9. 2022 jsme se třídou 3. B navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Prohlídka začínala v informačním středisku, kde jsme zhlédli krátké video o činnosti Poslanecké sněmovny a Senátu, poté jsme se přesunuli přímo do Poslanecké sněmovny. Prošli jsme si předsálí, galerii hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlé prostory. Prohlídka byla doplněna odborným výkladem zaměřeným na funkci a činnost Poslanecké sněmovny, na vývoj českého parlamentarismu, architekturu a historii sněmovních budov. Před Poslaneckou sněmovnou jsme zahlédli policejního prezidenta😉. Na konci prohlídky jsme měli možnost pořídit si fotku za řečnickým pultem 😊. Jsme rádi, že jsme vše mohli vidět na vlastní oči a živě si tak představit dění v Poslanecké sněmovně.

plk. JUDr. Dana Chalušová, pplk. Mgr. Josef Černý

 

posl snem 01

posl snem 02posl snem 03

posl snem 04posl snem 05

posl snem 06posl snem 07