Ve druhém pololetí letošního školního roku se naši žáci zúčastnili několika soutěží zaměřených na rychlost a přesnost přepisu textu na čas. V březnovém termínu se do soutěžního klání na OA Kubelíkova zapojili žáci Nikola Seberová (1. A), Dominik Hoppe (1. A) a David Krupička (1. C) v opisu anglického textu. V květnu změřili svou šikovnost na OA Hovorčovická žáci Tomáš Tutr (1. B), Ĺuboš Sajko (1. B) a Michala Dvořáčková (1. B) v opisu českého textu. Do soutěží se průběžně zapojilo najednou až 55 žáků ze 13 nejen ekonomických škol z Prahy a širokého okolí. V celkovém hodnocení se braly v úvahu jak výkony jednotlivých soutěžících, tak i jednotlivých zúčastněných družstev.

V tvrdé konkurenci bylo nečekaným příjemným překvapením „propsání se“ Davida Krupičky (1. C) na úžasné 3. místo v opisu anglického textu. Přestože se další zúčastnění žáci neumístili na medailových pozicích, získali nové zkušenosti a porovnali své výkony s žáky prvních ročníků zejména obchodních akademií. Chtěli bychom tímto soutěžícím poděkovat za jejich skvělou reprezentaci naší školy.

Ing. Eva Hamšíková