Poslední školní den se pro žáky naší školy nenesl jen v duchu rozdávání vysvědčení, ale konalo se i závěrečné ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Všichni žáci a učitelé se sešli ve Vzdělávacím centru, kde si vyslechli proslovy ředitele školy plk. Ing. Zdeňka Jedličky a zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání plk. Mgr. Radka Marcína. Následovalo udělování plaket ředitele školy. Žáci byli oceněni za výsledky ve vzdělávacím procesu, za mimoškolní aktivity v oblasti uměleckých, kulturních a žurnalistických soutěží a za významnou reprezentaci školy v oblasti sportu. V rámci slavnostního zakončení školního roku byl vyhlášen i vítěz druhého ročníku volby Žáka roku, kterou organizuje redakce školního časopisu ,,Ozvěny z Hrdlořez“. Stal se jím František Januška ze 2. C. Oceněným upřímně gratulujeme, všem žákům a učitelům přejeme krásné léto a těšíme se v září v novém školním roce 2019/2020.