Jsme velmi pyšní, že se naši žáci aktivně podílejí na občanské pomoci v této nelehké situaci. Děkujeme.