Dne 16. září 2020 se uskutečnila exkurze třídy SPŠ 4. C do Kutné Hory pod vedení třídního učitele pplk. Mgr. Luďka Moravce a odborného poradce pplk. Mgr. Miroslava Maluška, Ph.D. Předmětem exkurze byla návštěva a prohlídka historického centra Kutné Hory, Chrámu sv. Barbory a Vlašského dvora, které jsou historickou kulturní památkou zapsanou na seznamu UNESCO od roku 1995.
Autobus se žáky odjížděl ze školy v 7:45 hod. Cestou do Kutné Hory byli žáci seznámeni s informacemi o mezinárodní odborné organizaci UNESCO a také s úkoly a povinnostmi „Sítě přidružených škol UNESCO“, jejichž součástí naše škola je. Následně na to vystoupila Denisa Růžičková, která ve své prezentaci přednesla ty nejdůležitější informace o Kutné Hoře a památkách, které byly předmětem exkurze.
Samotná prohlídka v délce 2,5 hodiny probíhala za doprovodu odborného průvodce. Žáci si postupně prohlédli historické jádro Kutné hory s gotickým Chrámem sv. Barbory a Vlašský dvůr, které představují dochovanou středověkou urbanistickou a renesanční strukturu. Ve Vlašském dvoře žáci zhlédli dokumentární film spjatý s těžbou stříbra a ražbou mincí, kterou si nakonec mohli sami vyzkoušet.
Ve 14:35 hod se celá třída vrátila zpět do školy.

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.


pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.