II Международная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному


Čtyři žáci naší školy se zúčastnili v průběhu měsíce listopadu 2020 Mezinárodní olympiády v ruském jazyce.
Tuto olympiádu organizuje Petrohradská státní univerzita, která je nejstarší univerzitou v Rusku, ve spolupráci s Ministerstvem školství Ruské federace.
V minulém roce se této mezinárodní olympiády zúčastnilo více než 7 tisíc studentů ze 131 zemí.
V olympiádě, která proběhla online, účastníci ve 2 věkových kategoriích vyplňují testy s uzavřenými a otevřenými otázkami, rovněž plní úkoly, které prověřují jejich řečové dovednosti v ruském jazyce týkající se gramatiky, slovní zásoby a práce s textem.
Blahopřejeme Adéle Geierové z 3. A, Veronice Konrádové z 3. C a Yulianu Sidunovi z 2. B, kteří se olympiády zúčastnili, úspěšně absolvovali 1. kolo a postoupili do jejího 2. závěrečného kola.

PaedDr. Jana Černá