V prosinci byla vyhlášena anglická literární soutěž, která se stala součástí oslav výročí OSN na naší škole. Žáci si mohli vybrat jedno ze dvou témat, která se k danému výročí vztahovala. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: první a druhý ročník, třetí a čtvrtý ročník.

V první kategorii nejlepší práci odevzdala Ester Hrdinová z 1. B, druhé místo obsadil Petr Černý ze 2. B.

Ve druhé kategorii je autorem vítězné práce Josef Festa ze 3. A, v těsném závěsu za ním se umístil Sebastian Hampala ze 4. C a trojici oceněných doplňuje Karel Vejvoda ze 4. A.

Žákyně a žáci se zamýšleli nad závažnými společenskými jevy a nad tím, v jakém světě si dnešní mladá generace přeje žít. Je vidět, že naši žáci mají jasnou představu o tom, kam by svět měl směřovat. To nás, pedagogy, jistě naplňuje radostí a optimismem!

Na závěr děkuji všem učitelkám a učitelům, kteří žáky povzbudili k účasti na soutěži, a zejména všem soutěžícím.

PaedDr. Milena Mojzešová