Blahopřejeme naší žákyni Adéle Geierové ze třídy 3. A k velkému úspěchu ve II. Mezinárodní online olympiádě v ruském jazyce jako cizím jazyce.
Olympiádu organizovala Státní univerzita v Petrohradě ve spolupráci s Ministerstvem školství Ruské federace ve dnech od 5. 11. do 13. 12. 2020. Tato lingvistická soutěž proběhla ve dvou věkových kategoriích – 12 – 16 let a 17 – 30 let.
Adéla Geierová soutěžila v 1. věkové kategorii od 12 do 16 let, postoupila do 2. kola olympiády a zvítězila.
Do olympiády se zapojilo celkem 9 500 účastníků z 147 zemí, z nich zvítězilo pouze 945 nejlepších z 80 zemí.
V 1. věkové kategorii soutěžilo 4 826 účastníků, na 1. místě se umístilo 161 soutěžících z 33 zemí.
Účastníci plnili řadu testů a dalších úloh zaměřených na zjištění úrovně osvojení řečových dovedností v ruském jazyce.
Děkujeme dalším našim žákům, kteří se olympiády zúčastnili – Petře Tiché z 3. A, Veronice Konrádové z 3. C a Yulianu Sidunovi z 2. B.

PaedDr. Jana Černá