Krimifest 2021

 

 

Ve čtvrtek dne 4. 11. 2021 navštívili žáci druhých a třetích ročníků Střední policejní školy Sokolov vzdělávací akci Krimifest, která se konala v obci Březová nedaleko města Sokolov. Program akce sestával z návštěvy výstavy (v letošním roce tematicky zaměřené na oblast "Drogy - hrozba mezi námi"), žáci se také aktivně zapojili na přednášce, která upozorňovala na problém šikany a její prevence, a zúčastnili se semináře na téma drogy a její dopady na životní prostředí. Tento seminář byl realizován v kinosálu Kulturního domu Březová a velmi podrobně se zde řešila problematika drog, jejich výroby a odpadů z výroby, které značně narušují a znečišťují životní prostředí. 

 

Vzdělávací akce se vydařila a pro žáky byla přínosem při jejich dalším vzdělávání v oblasti kriminalistiky, psychologie a policejní práce.

 

handcuffs-308897_1280.png