WORKSHOP PČR KVK

 

Dne 29. 11. 2021 proběhla ve spolupráci s KŘP Karlovarského kraje akce pod názvem „Workshop PČR KVK“. Akce se zúčastnili žáci ze čtvrtého ročníku, kteří navštívili tyto policejní služby: odbor služby cizinecké policie, dopravní inspektorát, obvodní oddělení Sokolov – město, oddělení hospodářské kriminality a oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. Na odděleních byla žákům prezentována činnost jednotlivých útvarů a na místě si mohli vyzkoušet prostředky, které se pro plnění úkolů Policie ČR používají, např. u dopravní služby radary na měření rychlosti, alkoholtester Dräger a další orientační testy na detekci návykových látek, u služby cizinecké policie především činnost specialistů na vyhodnocování cestovních dokladů, na obvodním oddělení výstroj a výzbroj policistů zařazených u pořádkové jednotky a také jejich činnost v rámci prvosledových hlídek. Na oddělení hospodářské a obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování se žáci především dotazovali na činnosti policistů v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti.

Všem žákům se jednotlivá stanoviště velmi líbila a získali velmi cenné praktické poznatky o činnosti jednotlivých útvarů.

Někteří žáci na jednotlivých stanovištích v rámci celodenní akce projevili zájem o výkon budoucího povolání na konkrétních útvarech u Policie ČR a podle reakce žáků akce splnila svůj účel.

 

Zpracoval

kpt. Mgr. David Čabrák LL.M.

 

workshop.jpgwok.jpgwork.jpgwork3.jpg