Dne 28. dubna 2022 se zúčastnil žák třídy 3.E Daniel Šimeček krajského kola Středoškolské odborné činnosti v Chebu. Se svou prací Experimentální měření úsťové rychlosti obsadil v kategorii fyzika skvělé 1. místo. Práce v sobě kombinovala dva vyučovací předměty – střeleckou přípravu a fyziku.

Daniel pomocí aparatury skládající se ze dvou rotujících terčů měřil úsťovou rychlost vzduchové pušky Slavia 630. Aparatura byla podomácku vyrobena, i přesto ale naměřené hodnoty byly blízké hodnotám zjištěným pomocí profesionálního měřícího přístroje. Experiment byl proveden v rámci předmětu střelecká příprava na střelnici Unitop v Lomnici pod dohledem kpt. Mgr. Marty Mundilové, která svými zkušenostmi v oblasti střelných zbraní pomohla Danielovi s technickou částí práce. Zpracování naměřených hodnot a následné výpočty provedl Daniel s podporou vyučujícího matematiky a fyziky Mgr. et. Mgr. Martina Královce.

Daniel ve své práci dokázal skloubit zaměření svého studijního oboru, zájmu o střelné zbraně a v neposlední řadě vyrobil funkční měřící aparaturu, která vedla k první odevzdané práce SOČ za VPŠ a SPŠ MV v Praze, pracoviště Sokolov.

 

Zpracoval: Mgr. Martin Královec

 

Fotogalerie:

simecekweb1simecekweb2