Žáci prvních ročníků VPŠ a SPŠ MV v Praze, pracoviště Sokolov se v měsíci březnu a červnu zúčastnili přednášky na téma „Praktické poskytnutí první pomoci“, jejíž program připravili skuteční záchranáři příspěvkové organizace Svět záchranářů v Karlových Varech. Téma poskytnutí první pomoci je v prvním ročníku součástí výukového předmětu biologie. Díky jedinečné zážitkové metodě, skutečným simulacím, specifickému prostředí a zejména lektorům přímo z řad záchranářů se žáci naučili nejdůležitější základy v oblasti poskytování první pomoci. Žáci si ve Světě záchranářů kromě přednášky a praktické ukázky na téma „3 kroky pro život“ sami vyzkoušeli základní postupy při resuscitaci, ošetření nejčastějších poranění a další postupy při poskytování první pomoci zraněnému. Naučili se, jak mají postupovat v případě, že lidský organismus postihne kolaps z různých důvodů.

 

 

plk. Mgr. Radek Bláha, učitel biologie

 

Fotogalerie:

 

1234567