V minulém týdnu se třídy 2.D a 2.E zúčastnili exkurze ve věznici v Horním Slavkově. Žáci nakoukli pod pokličku činnosti Vězeňské služby České republiky.

Věznice Horní Slavkov je určena pro výkon trestu odnětí svobody dospělých mužů a je profilována pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených, zařazených do typu věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení, včetně doživotního trestu. Dále je ve věznici zřízen oddíl se zesíleným stavebně technickým zabezpečením, a to jak ve vysokém stupni zabezpečení věznice s ostrahou, tak i v oddělení se zvýšenou ostrahou. Celková normová ubytovací kapacita činí 703 osob.

Žáci naší policejní školy měli možnost prohlédnout si v rámci exkurze věznici v Horním Slavkově. Určení zaměstnanci přiblížili studentům činnost Vězeňské služby ČR a provedli je po vybraných ubytovnách věznice. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet používané donucovací prostředky a prohlédnout si zbraně. V rámci statické ukázky jim byly přistaveny eskortní vozy. Zaměstnancům věznice tímto děkuji za zprostředkování exkurze.

 

 

                                                                                                          Zpracovala: 

                                                                                               kpt. Bc. Lenka Zapletalová LL.M

 

 

Obrázek1Obrázek2Obrázek3Obrázek4