V pátek 6. ledna 2023 jsme na našem pracovišti v Sokolově přivítali zájemce o studium, jejich doprovod a další hosty v rámci Dne otevřneých dveří. Této velmi vydařené akce se zúčastnilo téměř 400 spokojených návštěvníků! Program připravený ve spolupráci s PČR KVK byl opravdu velmi bohatý - ukázka policejní techniky a modelových situací, laserová střelnice, prohlídka odborných učeben, kde si mohli všichni vyzkoušet snímání daktyloskopických otisků, rozeznávání padělaných dokladů od pravých a spoustu dalšího. Zájemci o studium měli během informačních schůzek možnost získat veškeré potřebné informace o přijímacím řízení, o studiu na naší škole, o ubytování a stravování. Zkrátka vše, co je zajímalo. O tom, že se akce vydařila, se můžete přesvědčit v přiložených fotografiích. 

Děkujeme všem, kdo se spolupodíleli na organizaci této pěkné akce, včetně našich žáků.

 

Ing. Kateřina Jurcsiková

 

 1673260309675167326030969316732603097091673260309738167326030975316732603097661673260309782167326030979716732603098151673260309830