Je září a začíná škola. Tahle střední škola v Sokolově je však jiná. Druhý školní rok zahájilo v úterý 3. září 52 žáků Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze a jejich pedagogové. Dvě třídy nováčků na slavnostním shromáždění v Městském domě kultury v Sokolově přivítala řada významných hostů, mj. ředitel školy plk. Ing. Zdeněk Jedlička, zástupci Ministerstva vnitra, Karlovarského kraje, města Sokolov, Karlovarského ředitelství Policie ČR i hostitelské IŠSTE Sokolov.

První krok na této prestižní výběrové policejní škole a její pobočce v Sokolově udělali žáci se svými třídními učiteli při seznamování již v pondělí. Druhým krokem byla právě úterní akce a slavnostní složení slibu žáků všech prvních ročníků za účasti vzácných hostů, vyučujících a především rodinných příslušníků. Další kroky ke své budoucí policejní kariéře budou muset již žáci dělat každý školní den.
Přejeme jim v Sokolově mnoho studijních úspěchů a podobně jako Karlovarský kraj se těšíme na budoucí absolventy - posily Policie ČR. Útvare, do školních lavic, rozchod!