Plánovaného školního Vánočního turnaje ve florbalu dne 19. 12. 2019 se v rámci spolupráce se sportovním klubem Florbal Sokolov a 6. ZŠ Švabinského zúčastnili všichni přítomní žáci sokolovské pobočky naší školy. Turnaj byl dle harmonogramu zahájen slavnostním nástupem a následně byla sehrána vzájemná utkání družstev žáků všech tříd naší školy, a to v kategoriích dívky a chlapci. Vítězství v turnaji vybojovala družstva žáků třídy 1. D, a to v obou kategoriích. Na závěr turnaje byl výběr žáků vítězných týmů vyzván k utkání s týmem složeným z vyučujících a zaměstnanců OSPVS. Po vyrovnaném boji v utkání zvítězil 2:1 tým vyučujících a zaměstnanců OSPVS.
Turnaj byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků. Ceny a putovní poháry vítězným družstvům žáků předal vedoucí OSPVS Ing. Milan Hlušička.