Parlamentní on-line simulace

Dne 24. 11. 2020 se pod záštitou Cevro Institutu Vysoké školy, konala akce na téma Parlamentní simulace pro studenty středních škol, které se mohlo zúčastnit pouze 40 žáků z celé republiky. Naší škole se podařilo do programu zapojit celkem 14 vybraných žáků z 1. ročníků OSPV Sokolov, VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Cílem parlamentní on-line simulace bylo představit studentům SŠ proces vzniku zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Žáci pracovali s fiktivním návrhem zákona, který se však blížil reálným podkladům. Během „jednání“ byla za standardních okolností simulována všechna tři čtení na plénu PS, jednání poslaneckých klubů i parlamentních odborných výborů. Žáci naší školy aktivně debatovali bezmála 4 hodiny o návrhu zákona o internetovém hlasování a snažili se prosadit dílčí pozměňovací části tohoto návrhu dle programu jednotlivých politických stran, do kterých byli náhodně přiděleni.

Naši žáci účastí na této akci získali cenné zkušenosti a všeobecný přehled o legislativních procesech Poslanecké sněmovny České republiky.

Všem žákům patří poděkování za vzornou aktivní účast na tomto projektu.