Olympiáda z německého jazyka

V březnu proběhla na naší škole online olympiáda v německém jazyce. Žáci dostali tři úkoly – vytvořit myšlenkovou mapu na vybrané téma, vyplnit tři kvízy zaměřené na reálie německy mluvících zemí a na slovní zásobu, při ústní části představit sama sebe a popsat obrázek.

Olympiáda byla určena pro žáky 2. a 3. ročníků a zúčastnilo se jí 19 žáků (14 z Prahy a 5 ze Sokolova). Všichni žáci se velmi snažili.

Na 1. místě se umístili hned dva nejlepší účastníci. Jedním z nich byl Jakub Záhora ze 3. D v Sokolově.

 

Gratulujeme a všem děkujeme za účast!

Mgr. Zuzana Kordíková