Vzdělávací akce žáků třídy 3. D v Centru zdraví a bezpečí Karlovy Vary

 

Dne 18. 06. 2021 se žáci třídy 3. D zúčastnili vzdělávací akce v Centru zdraví a bezpečí Karlovy Vary, která byla organizovaná formou zážitkové pedagogiky, jejímž smyslem je zaujmout a vzdělávat zážitkem.  Žáci měli možnost prohloubit své znalosti a posoudit význam Integrovaného záchranného systému (základní složky, úkoly Policie ČR, HZS ČR, RZS na místech mimořádných událostí a spolupráce složek v rámci IZS).  Akce byla realizovaná přednáškami a praktickými ukázkami činností jednotlivých složek IZS. S jednotlivými lektory žáci diskutovali o dané problematice a zároveň lektoři svými otázkami prověřili úroveň znalostí našich žáků, které byly na požadované úrovni. Na konci akce měli žáci možnost si prakticky vyzkoušet trenažér simulace převrácení a otáčení osobního motorového vozidla tov. zn. Fabia při dopravní nehodě. Tímto zážitkem si vyzkoušeli nejen pocit a stav při převrácení vozidla, ale i funkci a nezbytnost používání bezpečnostních pásů vozidla. 

Vzdělávací akce se vydařila a pro žáky byla přínosem. Získané znalosti, postřehy a prožitky přispěly k propojení mezipředmětových oborů bezpečnostní činnost, zeměpis, chemie a biologie.

                                kpt. Mgr. Marta Mundilová

                       vrchní komisař