Slavnostní složení slibu žáka

Střední policejní školy Praha pracoviště Sokolov

 

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

 

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

 

Vstup do sálu bude umožněn od 13:30 do 13:50 hodin. Od 13:50 hodin se vchod uzavírá a již nebudete do sálu vpuštěni, neboť by poté došlo k narušení plánovaného programu. Vzhledem ke slavnostnímu rázu této akce Vás žádáme o společenský oděv, žáci jsou povinni se účastnit ve slavnostní uniformě.

 

Dále si dovolujeme Vás upozornit na platná protipandemická opatření covid-19.

 V této souvislosti bude do sálu umožněn vstup pouze osobě, která se prokáže bezinfekčností jedním z následujících způsobů:

  • doklad o očkování proti covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
  • doklad o prodělaném onemocnění covid-19 ve lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19, nebo
  • negativní výsledek PCR testu ne starší 7 dnů provedený v odběrovém centru nebo POC antigenního testu ne starší 72 hodin provedeného zdravotnickým pracovníkem (zajistí si každý sám). 

Bez doložení bezinfekčnosti nebude osoba vpuštěna do sálu.

 

Rovněž upozorňujeme, že po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách MDK, je vaší povinností mít zakryté horní cesty dýchací respirátorem FFP 2. Bez respirátoru nebude osobě povolen vstup.

 

Děkujeme za akceptování a dodržování výše uvedených opatření a těšíme se na Vaši účast!

 

foto Komenskeho