Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Dům zahraniční spolupráce každý rok uděluje Evropskou jazykovou cenu Label za výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání.

Máme obrovskou radost z toho, že jedním z oceněných je v letošním roce projekt naší školy „Výuka českého jazyka pro zemské a spolkové policisty ze SRN“, který od roku 2009 realizuje oddělení německého jazyka a ostatních jazyků Centra jazykového a dalšího vzdělávání.

Slavnostní předávání cen proběhlo dne 24. září 2020 v Zrcadlovém sále MŠMT. Zástupcům vítězných projektů předali ocenění Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., náměstkyně ministra školství pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů, PhDr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže, a Ing. Dana Petrova, ředitelka Domu zahraniční spolupráce.

Slavnostního ceremoniálu se za naši školu zúčastnili a ocenění převzali PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D., zástupce ředitele pro jazykové a další vzdělávání, a Mgr. Gabriela Trojánková, vedoucí oddělení německého jazyka a ostatních jazyků.

Velmi děkujeme kolegyním z německé sekce oddělení německého jazyka a ostatních jazyků, které český jazyk pro cizince vyučují, za skvěle odváděnou práci a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich další pedagogické činnosti.

 

Odkaz na článek na webu MŠMT zde