V Centru jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze jsme 2. listopadu 2020 zahájili projekt Cross-Border Security Cooperation, v rámci kterého se budou čeští a němečtí policisté z příhraničních oblastí učit jazyk svých protějšků.
Vzhledem k epidemiologické situaci probíhá od prvního dne výuka online (prostřednictvím aplikace Microsoft Teams), vždy 1 týden v měsíci, 6 vyučovacích hodin denně. V následujících třech týdnech studující pracují samostatně na zadaných úkolech v portálu LMS Moodle, kde pro německé policisty v rámci projektu CBSC vytvářejí naše vyučující nový kurz – Český jazyk.
Ve středu 4. listopadu 2020 proběhlo historicky první společné vysílání, kde účastníky obou skupin pozdravili zástupce ředitele školy, p. Jaroslav Šaroch, manažeři projektu, p. Timo Heisig a p. Václav Miška, a také vyučující.
Všem účastníkům projektu přejeme mnoho úspěchů při studiu! 😊

Mgr. Kateřina Čížková
metodička vzdělávání (cizí jazyky)