Naše škola každoročně pořádá volbu žáka roku. Letos nám ale pandemická situace nepřála. Žáci neměli moc šancí poznat se mezi sebou, proto jsme se rozhodli volbu trošku pozměnit. Tato doba je pro pedagogy velmi náročná. Online výuka je často vyčerpávající a učitelům se nedostává zpětná vazba. A tak jsme našim žákům dali prostor, aby zvolili nejlepšího učitele, který se dle jejich uvážení nejlépe vypořádal s problematikou distančního vzdělávání. Umístěným gratulujeme a těšíme se, že nám pandemická situace dovolí osobně pogratulovat vítězům na slavnostním zahájení školního roku 2021/2022.

 

Volba proběhla od 6. do 16. 4. 2021 na platformě MS Teams. V Praze se hlasování účastnilo 266 žáků z celkového počtu 329 žáků SPŠ MV v Praze. Kandidátní listina obsahovala 42 pedagogů.

V Sokolově se hlasování účastnilo 99 žáků z celkového počtu 114 žáků SPŠ MV v Sokolově. Kandidátní listina obsahovala 18 pedagogů.

 

Učitel doby covidové Praha page 001

 

Učitel doby covidové Sokolov page 001

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Valentová Adéla, DiS.