Máme zde opět začátek nového školního roku. Maturitní ročníky vystřídali noví žáci. Tak jako se snažili učitelé zpříjemnit příchod žáků do školy, ani vychovatelé nelenili a připravovali vše na uvítání nových i staronových žáků.
Přípravy započaly již na konci uplynulého školního roku, a to tím, že se musely připravit přihlášky a zkontrolovat všechny pokoje. Muselo se zkontrolovat vybavení pokojů a umýváren. Doplnit a zkontrolovat vybavení kuchyněk a společenských místností. Nahlásily se nedostatky a případné opravy již zmíněného vybavení pokojů. Také bylo třeba, aby se do začátku nového školního roku stihlo dát vše do pořádku. Poté se oslovili rodiče nových žáků, kteří byli seznámeni s úkony, které je nutné provést, aby nově přijatí studenti mohli být ubytováni na internátu. Bylo jim sděleno vše, co je nutné dovézt v první ubytovací den s sebou.
Ke konci prázdnin už se připravovaly seznamy žáků, rozdělení žáků na pokoje, pokud možno tak, aby nebyli pomícháni mezi ročníky ani mezi třídami.
Rozdělit žáky do výchovných skupin a výchovné skupiny přidělit vychovatelům. Poté si museli vychovatelé zapsat a zjistit kontakty na dané žáky a připravit si své seznamy přidělených žáků.

Také bylo potřeba připravit nástěnky, abychom zpříjemnili prostředí, aby se žákům u nás na internátu líbilo. Na nástěnkách nesmějí chybět důležité informace k pobytu na internátu, ale také kontakty na důležitá místa. A další a další důležité informace...
V neposlední řadě se seznamy dětí a rozdělení pokojů vyvěsily na tabule před vchody do internátu, aby nám žáci zbytečně nebloudili. Jejich jména bylo také nutné přidat na dveře pokojů.
A to se již přiblížil den „D“ a naše ubytované žáky jsme přivítali na internátu.
Tímto však teprve začala ta pravá práce…

Žáky mile přivítat a zkontrolovat, zda mají správné dokumenty, také byly-li tyto dokumenty správně vyplněné. Malinko se nám tato práce ztížila covidovým obdobím a vládními nařízeními, které, uznávám, jsou v určitých ohledech nutné.
Přicházející žáky jsme nasměrovali do pokojů, rozdaly se jim ty nejdůležitější základní informace společně s klíči od pokojů a také s povlečením, aby se mohli v klidu ubytovat.
Bohužel zatím ještě nemůžeme kvůli restrikcím pracovat na 100 %. Prozatím nefungují žádné zájmové kroužky, ani bohužel s našimi ubytovanými žáky nemůžeme podnikat žádné zajímavé aktivity.
My vychovatelé se již moc všichni těšíme na den, kdy toto pomine a my všichni se zase vrátíme do zajetých kolejí.
Všem našim žákům z celého srdce přeji, aby se jim na internátu líbilo a dobře bydlelo.

Za kolektiv vychovatelů A. Rinková