Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

Ústní zkoušky profilové části MZ

Kalendář
Školy
Datum
16.05.2022 8:00 - 20.05.2022 17:00
Autor
Adéla Valentová, Dis.

Popis

Více informací najdete zde: https://www.skolamv.cz/studujici/stredni-policejni-skola-praha/263-stredni-policejni-skola-praha/aktualni-studijni-informace-pha/maturitni-zkouska-pha/850-maturitni-zkouska-v-podzimnim-zkusebnim-obdobi-roku-2020.html