STUDENTŮM SE NEVYČERPANÁ ČÁSTKA PO PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ PŘEVEDE ZPĚT NA BANKOVNÍ ÚČET. TATO ČÁSTKA NEBUDE VYPLACENA V HOTOVOSTI !!!

JÍDELNA - OBJEDNÁNÍ (KLIKNI ZDE)

Informace pro studenty a rodiče


Vážení zákonní zástupci žáků, žáci a studenti,

dovolte nám vás informovat, že od 1.7.2020 převzalo gastro provoz v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra:

·        vzniklo na základě Zřizovací listiny č. j. N-1337/97 ze dne 8. 12. 1997, podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, jako

      příspěvková organizace Ministerstva vnitra České republiky.

·        zřizovatelem a zároveň jediným nadřízeným orgánem je Ministerstvo vnitra České republiky.

Naší snahou je poskytovat služby moderním způsobem, obvyklým u nás i ve světě, a nabízet širokou škálu pokrmů mnohdy srovnatelných i s restauračním systémem. Ve většině našich jídelen připravujeme k obědu denně jednu polévku, pět druhů jídel, z toho bývá obvykle jedno jídlo studený talíř, jedno bezmasé a jedno minutka nebo nadstandardní jídlo. Vzorové porce této nabídky vystavujeme na obrazovkách v prostoru před výdejem jídel, takže mají zákazníci přehled o našem sortimentu, vzhledu i složení obědů.
Ve všech provozech se snažíme v rámci našich možností vytvořit kulturní prostředí a poskytovat rozsah služeb co nejvhodnější pro naše zákazníky.

V tuto chvíli jsme připraveni od 1.9.2020 nabízet k polednímu menu jednu polévku, 2 hlavní jídla a studený talíř, teplou večeři.
Postupně, až budou učiněny potřebné kroky k posílení elektrického příkonu, bychom se rádi dostali na náš standart ostatních jídelen, tak jak je popisováno výše, ve kterém se objevuje i nabídka zeleninových salátů ze samoobslužného bufetu, výběr zákusků, ovoce, nápojů. Snažíme se poskytnout i přílohy podle přání a tím si může každý zákazník složit menu podle své chuti.

Platby: - POZOR ZMĚNA!

Platba bude prováděna pouze bezhotovostním stykem do 20. dne předcházejícího měsíce na bankovní účet: 40002-30320881/0710
Variabilní symbol: evidenční číslo studenta (číslo, pod kterým bylo vykonáváno přijímací řízení) – zůstává stejný systém.
Výše platby je minimálně 1.000,-Kč/měsíc.

Cena stravy:

Hlavní jídlo  44,00 Kč (součástí polévka)
Snídaně       28,00 Kč
Večeře        43,00 Kč  


Objednávání a odhlašování stravy:

·        Prostřednictvím přidělené čipové karty (služebního průkazu) přes terminál umístěný přímo v jídelně do 13.45 hodin předcházejícího dne, na pondělí v pátek do 13 hodin. Případně v pondělí do 7.45 hodin (i pro případ nemoci) e-mailem nebo telefonicky u vedoucího Oddělení gastro Hrdlořezy. Pozdější přihlášky či odhlášky nelze akceptovat.

·        Prostřednictvím webové aplikace – zadáním uživatelského jména a hesla do 13.45 hodin předcházejícího dne, na pondělí v pátek do 13 hodin, na ostatní dny v týdnu po celý víkend. Přesný postup bude zveřejněn na internetových stránkách ZSMV- https://www.zsmv.cz/gastro/stravovani-hrdlorezy/

Upozornění:

Povinností každého strávníka - studenta školy ubytovaného i neubytovaného - pro případ nepřítomnosti je možné objednanou stravu odhlásit, a to jedním z uvedených způsobů (terminálem v jídelně, e-mailem, webovou aplikací či telefonicky u vedoucího Oddělení gastro Hrdlořezy).

Neodhlášení stravy a nesplnění této povinnosti znamená odečtení stravy v plné výši!

Kontakty:

vedoucí Oddělení gastro Hrdlořezy

Zdeněk Kopačka, tel: 974 845 323 mob.:605 209 816

e-mail: 

účetní Oddělení gastro Hrdlořezy

Alena Benešová, tel. 974 845 633   mob.:703 185 406

paní Röslová mob.:703 185 407           

                         

e-mail: