Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Pobočka Sokolov

ZŘÍZENÍ POBOČKY ŠKOLY – INFORMACE

 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze zřizuje ke dni 1. září 2018 pobočku ve městě Sokolov v Karlovarském kraji v areálu Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov. Ve školním roce 2018/2019 bude na této pobočce otevřeno vzdělávání pro 1 třídu v počtu 26 žáků, obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.

 

Areál školy si můžete virtuálně prohlédnout a informace o škole zjistit na https://www.isste.cz/.

 

Ubytování a stravování: Škola poskytne žákům ubytování na internátě a celodenní stravování ve školní jídelně. Ve školním roce 2018/2019 bude výše poplatku za ubytování    1600 Kč měsíčně za žáka. Ceny stravného budou: snídaně 28 Kč, oběd 44 Kč, večeře 43 Kč.

 

Předměty, které budeme vyučovat: Český jazyk a literatura, první cizí jazyk – AJ, druhý cizí jazyk – NJ nebo RJ, Občanská nauka, Dějepis, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis, Psychologie, Tělesná příprava, Informační a komunikační technologie, Ekonomika, Právo, Bezpečnostní činnost, Dopravní činnost, Střelecká příprava, Kontrola kriminality, Technika administrativy.

 

Vycházíme tak vstříc velkému zájmu o vzdělávání na naší škole.

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze