Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

pobočka Sokolov

Pobočka školy v Sokolově – Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov

 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze zřídila ke dni 1. září 2018 pobočku ve městě Sokolov v Karlovarském kraji v areálu Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov. Ve školním roce 2018/2019 bylo na této pobočce otevřeno vzdělávání pro 1 třídu v počtu 26 žáků a ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 třídy v celkovém počtu 52 žáků, obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova školy

 

Interiér učebny

 

Den otevřených dveří 2018


Ubytování a stravování: Škola poskytuje žákům ubytování na internátě a celodenní stravování v jídelně stravovacího zařízení Sokorest.

(http://www.sokorest.cz/nase-sluby/skolni-stravovani/skolamv)

(http://sokorest.cz/gastro-provozy/veejne-stravovani-jidelny)

Ve školním roce 2018/2019, 2019/2020 je výše poplatku za ubytování 1600 Kč měsíčně za žáka.

Žák hradí za snídani  17,-Kč, cena za oběd či večeři je 29,- Kč. Celodenní stravování tedy stojí
75 Kč. Ostatní náklady a režie spojené s uvařením a výdejem jídel hradí MŠMT. 

Předměty, které vyučujeme: Český jazyk a literatura, první cizí jazyk – AJ, druhý cizí jazyk – NJ nebo RJ, Občanská nauka, Dějepis, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis, Psychologie, Tělesná příprava, Informační a komunikační technologie, Ekonomika, Právo, Bezpečnostní činnost, Dopravní činnost, Střelecká příprava, Kontrola kriminality, Technika administrativy.

Mimo výuková činnost: zajistili jsme pro žáky na školní rok 2018/2019  kroužek: Sebeobrany, Střelecký a rozjíždí se kroužek Fotografický.


Střelecký kroužek, nácvik střelby ze vzduchové pušky Slavia 630

 

Střelecký kroužek, nácvik střelby ze vzduchové pušky Slavia 630

 

Střelecký kroužek, nácvik střelby ze vzduchové pušky Slavia 630

 

Spolupracujeme s Krajským ředitelstvím PČR Karlovarského kraje, v jednání je spolupráce s městem Sokolov. Zapojujeme se do veřejného života města Sokolov a to jak ve sportovních nebo vzdělávacích  soutěžích, tak na poli občanského života např. žák Jakub Vrbický vyhrál vzdělávací soutěž „Písař roku“ a bude nás reprezentovat na krajském kole soutěží psaní všemi deseti na klávesnici PC, navštívili jsme Dětské odd. Nemocnice Sokolov, kde naši žáci předali před vánočními svátky vlastnoručně vyrobené i zakoupené dárky pro zde hospitalizované děti.

Návštěva třídy 1D a předání vlastnoručně vyrobených dárků dětem
na dětském oddělení Nemocnice Sokolov před Vánocemi 2018.

 

Den otevřených dveří

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze