Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Projekty školy

Škola v tuto chvíli připravuje řadu projektů, které jsou zaměřeny na aktuální témata úzce spjatá s úrovní socializace a profesionalizace jako primárních funkcí vzdělávací instituce. Projekty mají za cíl zvýšit kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu ve škole modernizací její infrastruktury, dále podporují budování vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči k zajištění pozitivního školního klimatu a v neposlední řadě mají přispět k bezpečnosti žáků a studentů vybudováním systému prevence kybernetické kriminality.

Konkrétně se jedná o následující připravované projekty:

 

projekty.jpg

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze