Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Finanční oddělení

  • zabezpečuje kompletní vedení mzdového, finančního a materiálního účetnictví v rámci ekonomického informačního systému SAP R/3,
  • provádí veškeré operace v oblasti skladového hospodářství – zpracování objednávek na nákup materiálu, vystavení příjemek, výdejek, převodek k účetnímu skladu, likvidace materiálových faktur,
  • vedení evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného movitého majetku a majetku nemovitého – operace související s pořízením, převody, změnami a vyřazením tohoto majetku,
  • sestavení rozpočtu, jeho úpravy a vyhodnocování,
  • zpracování analýz, plánování a sledování nákladů na controllingové objekty (nákladové středisko, nákladový druh, zakázka apod. ),
  • zpracování dat pro programové financování v rámci systému řízení projektů

Kontakt

vedoucí finančního oddělení

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze