Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Odbor správy majetku

  • zajišťuje kompletní správu celého souboru školských, ubytovacích, zdravotnických, kulturních a dalších objektů a zařízení školy, provoz plynové kotelny a vlastní střelnice,
  • hospodaří se svěřeným majetkem, vykonává hospodářsko-správní a ekonomické práce, vystavuje objednávky a zpracovává faktury, realizuje nákupy v rámci všech materiálových tříd,
  • vede skladové hospodářství a kompletní evidenci majetku,
  • zajišťuje a organizuje údržbu a opravy majetku ve správě školy, přepravu pracovníků a studentů školy a odpovídá za technický stav vozidel,
  • zajišťuje dodávky všech druhů energií a vody, včetně uzavírání příslušných smluv, sleduje plnění příslušných předpisů,
  • sleduje a odpovídá za dodržování zákonů a předpisů v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, přírody a půdního fondu,
  • realizuje odborná školení pracovníků pro výkon zastávané funkce

Skupiny v rámci odboru:

Kontakt

vedoucí odboru správy majetku

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze