Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Oddělení správy nemovitého majetku

SNM zajišťuje:

  • správu souboru školských, ubytovacích, zdravotnických, kulturních a dalších objektů a zařízení školy, včetně vyhodnocování ekonomických ukazatelů a vypracování návrhů na finanční zajištění jejich provozu
  • provoz plynové kotelny v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze a střelnice Hloubětín
  • ubytování oprávněných policistů a zaměstnanců, vede evidenci ubytovaných a vybírá poplatky spojené s ubytováním
  • součinnost s příslušnými odděleními při zadávání výběrových řízení na zajištění dodavatelů oprav a údržby i jejich realizaci
  • dohled nad prováděním úklidu a údržby zeleně
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze