Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Oddělení řízení technologických činností

  • je funkčním oddělením školy, které zajišťuje přepravu pracovníků a studentů školy a odpovídá za technický stav vozidel,
  • zajišťuje a organizuje údržbu a opravy majetku ve správě školy,
  • spravuje a vydává materiál ze skladu údržby a dopravní skupiny,
  • zpracovává nabídky nepotřebného majetku,
  • zajišťuje dodávky všech druhů energií a vody, včetně uzavírání příslušných smluv, sleduje plnění příslušných předpisů,
  • sleduje a odpovídá za dodržování zákonů a předpisů v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, přírody a půdního fondu,
  • sleduje a zpracovává statistické údaje o spotřebě paliv a energií,
  • realizuje odborná školení pracovníků pro výkon zastávané funkce

Kontakt

vedoucí oddělení řízení technologických činností

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze