Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Oddělení veřejných zakázek a investic

  • zabezpečuje úkoly v oblasti plánování a realizace investic,
  • zajišťuje plánování reprodukce majetku školy,
  • organizuje zadávání a provádění veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
  • provádí veškerou činnost se zadáváním a prováděním veřejných zakázek malého rozsahu nad 50.000,- Kč bez DPH,
  • vede, zpracovává a upřesňuje dokumentaci v oblasti programového financování,
  • spolupracuje s příslušnými pracovišti MV,
  • organizuje stavební dozor u prováděných staveb, stavebních rekonstrukcí a oprav

Kontakt

vedoucí oddělení veřejných zakázek a investic

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze