Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Interní auditor

Interní auditor je podřízen řediteli školy, funkčně nezávislý a organizačně oddělen od řídících výkonných struktur školy. Plní úkoly interního auditu stanovené zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou a interními akty řízení ředitele školy k provedení zákona. Při provádění auditní činnosti postupuje podle mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu.

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze