Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Personální oddělení

Personální oddělení je samostatným organizačním článkem školy působícím v oblasti personální práce. Vedle své stěžejní činnosti, kterou je bezpochyby komplexní zajištění personální agendy, tzn. veškeré činnosti související s výběrem a příjímáním zaměstnanců a policistů, vedením jejich osobních spisů a pracovně právní agendou vyplývající z pracovního či služebního poměru včetně jejich ukončení, plní zároveň celou řadu dílčích úkolů.

Hlavními úkoly personálního oddělení tedy jsou:

Operativní personální řízení:

 • aktivní nábor a výběr zaměstnanců a policistů a jejich následné zařazení,
 • koncepční řízení lidských zdrojů, při kterém je v prvé řadě respektován strategický plán školy (sběr a analýza dat, monitoring, controlling, angažovanost zaměstnanců, vzdělávání).

Pasivní personální administrativa:

 • zabezpečování práv a povinností obou stran pracovně právních vztahů, spojených především s uzavřením pracovního (služebního) poměru nebo s jeho ukončením,
 • vedení aktuální agendy i archivace osobních spisů zaměstnanců VPŠ a SPŠ MV v Praze,
 • provádění změn pracovních smluv včetně uzavírání ostatních pracovněprávních dohod,
 • vedení evidencí počtu zaměstnanců a sledování jejich struktury.

Klíčovými činnostmi personálního oddělení jsou:

 • Personální marketing – sleduje trh práce, fluktuaci, vzdělávání a specializace
 • Personální strategie a plánování – zabývá se operativním plánováním lidských zdrojů, analýzou, vznikem, zrušením i nabídkou pracovních (služebních) míst
 • Personální administrativa – udržuje aktivní kontakt s ÚP, vede komplexní agendu a archivaci osobních spisů zaměstnanců

V rámci naší školy naleznou uplatnění zaměstnanci různých pracovních profesí.

1. v pracovním poměru

 • učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, 
 • vychovatelé,
 • administrativní pracovníci,
 • kuchaři a pomocné síly do kuchyně,
 • řemeslníci,
 • řidiči;

2. ve služebním poměru

 • učitelé odborně bezpečnostních předmětů – práva, kriminalistiky, pořádkové a dopravní služby, psychologie, tělesné a speciální přípravy a také informatiky a výpočetní techniky,
 • policejní inspektoři dozorčí služby.

Zároveň nabízíme:

 • platové zařazení podle platných tarifů nařízení vlády,
 • osobní příplatek,
 • event. možnost zvláštních příplatků,
 • příspěvky z FKSP na stravu pro zaměstnance, penzijní připojištění.

 

Přímo v areálu školy, uprostřed krásné zeleně se nachází:

 • vzdělávací centrum,
 • závodní jídelna – zde je nabízen pestrý výběr obědů, na které je přispíváno z FKSP,
 • kantýna se širokým výběrem vždy čerstvého potravinářského zboží,
 • moderní ubytování v ubytovnách hotelového typu s možností využití např. lednice, televize, apod.,
 • zdravotnické zařízení (všeobecné a zubní),
 • tělocvičny a moderně vybavená posilovna, které mohou zaměstnanci ve svém volnu také využívat (při dodržení platných předpisů),
 • a to ještě zdaleka není všechno ….

 

Kontakt

vedoucí personálního oddělení
personalista

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze