Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov

Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov

Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov je v organizační struktuře školy zařazen jako součást úseku pro vzdělávání a výchovu.

Prostřednictvím erudovaných zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky zajišťuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru 68-42-M/01 „ Bezpečnostně právní činnosti“ na pobočce Sokolov.

Rovněž předmětem jeho činnosti je koncepční, organizační, kontrolní, metodická, analytická a vyhodnocovací činnost na úseku výchovně vzdělávacího procesu pro pobočku Sokolov.

 

ORGANIZAČNÍ A KOMPETENČNÍ SCHÉMA ODBORU STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV:

- vedoucí odboru

- dva koordinační, projektoví a programoví pracovníci

- pedagogičtí pracovníci:

- všeobecně vzdělávací předměty (zajišťují pro rok 2018/2019        

  učitelé z Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov)

- odborné předměty zde zajišťují učitelé z oddělení: práva
             a kriminalistiky, odborných předmětů policejních činností

  a specializačního vzdělávání pracoviště Praha.

 

Výše uvedení pracovníci zajišťují obdobné činnosti shodného typu s pracovištěm Praha

Prostory pro výuku a internát poskytuje a zajišťuje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, 356 01 SOKOLOV

Stravování zajišťuje firma Sokorest Sokolov.

Kontakt

Ing. Milan Hlušička

vedoucí odboru středního

policejního vzdělávání Sokolov

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze