Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Oddělení práva a kriminalistiky

Oddělení práva a kriminalistiky je v rámci organizační struktury školy součástí školského úseku. Prostřednictvím erudovaných příslušníků Policie České republiky zajišťuje vzdělávání v oboru „ Bezpečnostně právní činnosti“, a to v předmětech:

 

Střední odborná škola

 

Vyšší odborná škola

 • Trestní právo
 • Správní právo
 • Občanské právo
 • Pracovní právo a služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
 • Evropské právo
 • Policejní právo
 • Kriminalistika
 • Kriminologie

 

Se zřetelem na potřeby propojení edukačního procesu s praxí spolupracuje zejména s těmito subjekty:

 • Ředitelství služby pořádkové police Policejního prezidia ČR
 • Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
 • Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR
 • Policejní akademie České republiky v Praze
 • Pedagogická fakulta UK Praha
 • Kriminalistický ústav
 • OKTE Praha
 • Služba cizinecké policie
 • Pyrotechnická služba PČR
 • Ústav soudního lékařství Praha
 • Krajská ředitelství PČR
 • Útvary služby pořádkové policie
 • Útvary služby cizinecké policie
 • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

 

 

Kontakt

vedoucí oddělení práva a kriminalistiky

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze