Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Oddělení vychovatelů

Oddělení vychovatelů je nedílnou součástí pedagogického celku školského úseku, jehož prvořadým úkolem je prostřednictvím všech vychovatelů zajišťovat žákům vhodné podmínky pro jejich přechodné ubytování na internátě v období školního vyučování, zabezpečovat kvalifikované výchovné působení, vytvářet studijní podmínky pro přípravu na vyučování, relaxaci i odpočinek žáků  a zabezpečovat zájmové vzdělávání žáků navazující na výchovně vzdělávací činnost školy.

Výchovným cílem je celkový, všestranný a harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka, realizovaný plně v souladu se školním vzdělávacím programem VPŠ a SPŠ MV v Praze.

K jeho naplnění je od každého vychovatele vyžadována schopnost individuálního přístupu, poznání a pochopení svěřeného žáka, respektování jeho osobnosti, ale také pevnost, citová zralost a pedagogická erudice. Mezi jednotlivé výchovné aktivity oddělení vychovatelů lze zařadit:

  • osobní rozhovory se žáky,
  • pravidelná setkání celé výchovné skupiny,
  • výjimečná skupinová sezení,
  • vzdělávací a naučné akce, spolupráce na školních projektech,
  • návštěvy kulturních a sportovních akcí,
  • jednorázové volnočasové aktivity spojené s nácvikem sociálních dovedností,
  • besedy s pozvanými hosty a diskuse nad aktuálními tématy,
  • společenské akce a sportovní aktivity,
  • zájmové kroužky.

Oddělení vychovatelů zajišťuje činnost internátu.

 

 

Kontakt

vedoucí oddělení vychovatelů

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze