Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Oddělení zabezpečení výuky

Oddělení zabezpečení výuky je v organizační struktuře školy systemizováno a zařazeno jako součást úseku pro vzdělávání a výchovu. Předmětem jeho činnosti je koncepční, organizační, kontrolní, metodická, analytická a vyhodnocovací činnost na úseku výchovně vzdělávacího procesu.

ORGANIZAČNÍ A KOMPETENČNÍ SCHÉMA ODDĚLENÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY

  • Zajišťuje naplnění kapacity školy, organizaci školního roku vyššího odborného studia a středního odborného studia, organizaci studia vybraných typů vzdělávání policistů a zaměstnanců PP ČR a MV ČR,  organizačně připravuje všechny formy zkoušek, provádí plánování rozvrhu výuky všech typů studia i dalších činností školy.
  • U studia vyšší odborné školy plní úkoly studijního oddělení.
  • Provádí hospitační, kontrolní, analytickou a vyhodnocovací činnost, zpracovává a zástupci ředitele školy pro úsek vzdělávání a výchovy a vedení školy předkládá návrhy ke zkvalitnění evaluačního a edukačního procesu, připravuje podklady pro aktivy a služební shromáždění úseku pro vzdělávání a výchovu, zpracovává připomínky k interním právním aktům MV, Policejního prezidia a školy a participuje na tvorbě učebních dokumentů realizovaných typů studia.
  • Zajišťuje komplexní vedení stanovených a dalších písemností úseku pro vzdělávání a výchovu a jejich archivaci, zpracovává veškerá vysvědčení a osvědčení o absolvování jednotlivých typů studia, provádí redakční a vydavatelskou činnost, provozuje studijní knihovnu.

Kontakt

vedoucí oddělení zabezpečení výuky

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze