Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Návštěva v Rothenburgu

Návštěva Vysoké školy saské policie v německém Rothenburgu

V pondělí 15. ledna 2018 navštívil zástupce ředitele pro jazykové a další vzdělávání PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D., spolu s vedoucí oddělení německého jazyka a ostatních jazyků Mgr. Gabrielou Trojánkovou Vysokou školu saské policie v Rothenburgu v SRN.

Účelem návštěvy bylo navázání spolupráce obou vzdělávacích institucí. Za německou stranu vedl jednání rektor školy dr. Harald Kogel.

Společné pracovní jednání se neslo ve velmi přátelské atmosféře a v jeho průběhu byla nalezena řada styčných bodů, které vyplynuly z návrhů obou stran. Těžištěm budoucí spolupráce bude jednak výuka německých policistů českému jazyku, jednak realizace společných projektů v rámci programu mobility osob a strategického partnerství ERASMUS+. Dr. Kogel, rektor vysoké školy, byl pozván k dalšímu kolu jednání do Prahy.

Gabriela Trojánková

 

 

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze