Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Velvyslanec SRN na naší škole

V lednu 2018 zahájila Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze výuku v novém z řady kurzů českého jazyka pro německé policisty. Při příležitosti jeho zahájení přišel účastníky kurzu pozdravit německý velvyslanec, pan Christoph Israng.

Škola zajištuje výuku českého jazyka pro německé policisty již od roku 2009 a dosud její kurzy absolvovalo několik desítek policistů ze SRN. Výraznou přidanou hodnotou výuky je osvojování odborné policejní terminologie, která je součástí náplně kurzů. Během intenzivního studia škola pořádá pro německé policisty zajímavé exkurze a výlety. Němečtí policisté tak mají možnost blíže se seznámit s prací Policie ČR a rovněř s českými reáliemi.

Unikátním, oblíbeným a efektivním obohacením výuky jsou tzv. společné hodiny, kdy do lavic vedle policistů německých zasednou čeští policisté z kurzů německého jazyka.  Mohou si tak procvičit jazykové dovednosti v bezprostřední interakci s rodilými mluvčími stejné profese. Absolventi studia českého jazyka z řad německých policistů si mohou ověřit úroveň jeho osvojení složením odpovídající certifikované zkoušky v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

Velvyslanec Israng zdůraznil, že jazykové vzdělávání zaujímá významné postavení v souvislosti s rozšířenou pravomocí policie u přeshraničních zásahů, a poděkoval VPŠ a SPŠ MV v Praze: "Četná společná cvičení, zásahy a úspěšně ukončená vyšetřovací řízení svědčí o vzájemném sbližování našich bezpečnostních sborů. Klíčem k úspěchu se ukázala být především dvojjazyčnost. Působivým příkladem je společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice/Schwandorf, které je považováno za jedno z nemodernějších pracovišť toho druhu a které je příkladnou ukázkou evropské spolupráce." A právě zde či při mnoha jiných příležitostech se setkávají policisté - absolventi kurzů českého i německého jazyka pořádaných naší školou.

 

 

 

 

 

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze