Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Návštěva ze SRN

Návštěva ze SRN

Ve dnech 22. - 23. 8. 2018 navštívila VPŠ a SPŠ MV v Praze dvoučlenná delegace z Policejního ředitelství v Chemnitz v SRN, kterou zastupovali pan Jorg Petermann, pověřenec pro česko-německou spolupráci, a pan Detlef Hinkel, který je koordinátorem kurzů českého jazyka pro německé policisty za spolkovou republiku Sasko.

Důvodem této návštěvy byla jednání o budoucnosti výuky českého jazyka pro německé policisty, kterou zajišťuje oddělení německého jazyka a ostatních jazyků CJDV.

Pan Petermann a pan Hinkel pozdravili za doprovodu Mgr. Gabriely Trojánkové, vedoucí oddělení německého jazyka a ostatních jazyků, bavorské a saské účastníky právě probíhajícího kurzu českého jazyka. Poté delegaci přijal PhDr. Jaroslav Šaroch, PhD., zástupce ředitele pro jazykové a další vzdělávání, který zahájil jednání o pokračování kurzů českého jazyka v roce 2019.

V průběhu jednání byla věnována pozornost především plánování termínů, v nichž se jednotlivé kurzy v roce 2019 uskuteční, dále byla projednávána možnost složení certifikované zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, jakož i organizace společných hodin německých a českých studentů a zajištění exkurzí a výletů pro německé účastníky kurzů.

Zástupci obou zúčastněných institucí se shodli ve všech projednávaných bodech a vyjádřili velkou spokojenost z probíhající spolupráce.

Gabriela Trojánková

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze