Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Po stopách česko-německého soužití v Praze

Po stopách česko-německého soužití v Praze

Pátrat po stopách soužití Čechů a Němců v Praze vyrazili dne 6. 11. 2018 účastníci intenzivního kombinovaného kurzu německého jazyka. Během tzv. rallye po městě plnili ve skupinách přímo v ulicích různé úkoly a hledali odpovědi na otázky týkající se nejen města, ale i češtiny a němčiny. Navštívili místa a historické objekty, které byly nebo stále jsou spojeny se životem Němců v Praze. Zjistili, kde v Praze žili známí německy píšící autoři, Franz Kafka a R. M. Rilke. Cílovým bodem procházky byl Goethe Institut, kulturní institut Spolkové republiky Německo, kde se skupiny sešly a musely své výsledky německy prezentovat před ostatními.
Tato interaktivní prohlídka města nabídla našim studentům možnost poznávat historické a politické souvislosti zábavnou formou, pomocí různých úkolů a otázek, a vytvořila příležitosti k tomu, aby se něco nového naučili. Všichni plnili zadané úkoly s nasazením a nadšením, a proto jim náleží velká pochvala.

Veronika Korbelová

  


Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze