Oddělení policejních činností a specializačního vzdělávání je v rámci organizační struktury školy součástí školského úseku. Zajišťuje přímou výuku v níže specifikovaných předmětech studia Vyšší odborné školy. Střední odborné školy a specializačních kurzech ochrany utajovaných informací.

Dále pro školu zabezpečuje multimediální výukové materiály a realizuje školení pedagogických pracovníků v používání didaktické techniky.

Mimo jiné tvoří vzdělávací programy pro specializační kurzy výše uvedeného zaměření a předkládá je k registraci, vytváří učební a metodické materiály k těmto specializačním kurzům, realizuje vzdělávací aktivity (kurzy OUI), kontroluje úroveň výuky v těchto kurzech a školeních, provádí analýzu a vyhodnocování výuky, zpracovává podklady pro vydávání osvědčení o absolvování kurzů, spolupracuje s předmětovými odděleními při tvorbě učebních pomůcek a zajišťuje kopírování materiálů pro výuku, zajišťuje videozáznamy a fotodokumentaci akcí školy a prezentačních programů.

Prostřednictvím erudovaných příslušníků Policie České republiky a učitelů zajišťuje vzdělávání v předmětech:

Střední odborná škola

Součástí výuky jsou následující kurzy:

Vyšší odborná škola - odbor Bezpečnostních právních činností, Dopravně bezpečnostních činností a Přípravné trestní řízení

 • Operativně pátrací činnost
 • Odhalování a dokumentace trestné činnosti
 • Drogová kriminalita
 • Integrovaný záchranný systém
 • Krizové řízení
 • Mezinárodní silniční přeprava a dohled na její bezpečnost
 • Užívání technických prostředků při dohledu na BESIP
 • Elektronické systémy silničních vozidel
 • Příčiny a šetření dopravních nehod
 • Měření rychlosti
 • Dopravně inženýrská činnost
 • Prevence v dopravě

Specializační kurzy

 • Ochrana utajovaných informací
 • Kryptografický ochrana
 • Bezpečnostní správa informačních systémů
 • Administrativní bezpečnost
 • Fyzická bezpečnost

Se zřetelem na potřeby propojení edukačního procesu s praxí spolupracuje zejména s těmito subjekty:

 • Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR
 • Policejní akademie České republiky v Praze
 • Krajská ředitelství PČR
 • Dálniční oddělení a dopravní inspektoráty
 • Ministerstvo vnitra - Bezpečnostní odbor
 • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Centrum služeb pro silniční dopravu
 • Český metrologický institut
 • Truck Data Technology, s.r.o.
 • Mechanika Teplice, družstvo
 • Dräger Safety, s.r.o.
 • RAMET a.s.
 • ČESMAD Bohemia, s.r.o.
 • DEKRA Automobil a.s.

 


Kontakt

{module Kontakt - OPČSV}